,

Hệ thống thông tin là "chìa khóa" quản trị tài nguyên đất đai

Chiều 12/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 địa phương về dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai (dự thảo Nghị định).

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trong đó tìm nguồn, bồi dưỡng và phát ...