,

Trích đo thửa đất

Cao Xuân Lanh - Thôn Soi Dịa, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
HỎI:

Gửi Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang: Khi đăng ký trích đo thửa đất thành công thì trong bao thời gian bao nhiêu lâu thì đo thực địa?

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 14/04/2023, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của ông Cao Xuân Lanh thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của ông Lanh cho Tổ đo đạc huyện Hàm Yên (do Bà Đinh Thị Vân, số điện thoại: 0962.299.236 làm Tổ Trưởng). Đến nay Tổ đo đạc huyện Hàm Yên đã liên hệ với gia đình ông Lanh và tiến hành đo đạc ngoài thực địa.

Đề nghị gia đình ông Cao Xuân Lanh phối hợp với Tổ đo đạc huyện Hàm Yên cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan đến thửa đất, ký xác nhận vào Mảnh trích đo địa chính thửa đất và các giấy tờ có liên quan theo quy định để hoàn thiện hồ sơ.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./.

Câu hỏi cùng chuyên mục