,

Đăng ký trích đo thửa đất

Đàm Văn Chính - Tổ 2 phường Mỹ Lâm TP Tuyên Quang
HỎI:

Tôi đã đăng ký trực tuyến trích đo thửa đất dùng để tách thửa và xin lại cấp sổ tại tổ 2 phường Mỹ Lâm TP tuyên quang từ ngày 02/06 và hệ thống đã đã đăng ký thành công nhưng đến nay ngày 16/06 vẫn không nhận được liên lạc qua Email hoặc số điện thoại để xác nhận đăng ký của tôi đã hoàn chỉnh chưa hay còn thiếu những gì để tôi bổ xung. nếu như đã đủ thì khi nào có thể đo giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 02/6/2023, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của ông Đàm Văn Chính (sđt: 0989863315) thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của ông Chính cho Tổ đo đạc bản đồ (tổ số 02) thành phố Tuyên Quang (do ông Đặng Minh Long, số điện thoại: 0345.542.522 làm Tổ Trưởng). Đến nay Tổ đo đạc bản đồ (tổ số 02) thành phố Tuyên Quang đã liên hệ với gia đình ông Chính và tiến hành đo đạc ngoài thực địa.

 Đề nghị gia đình ông Đàm Văn Chính phối hợp với Tổ đo đạc bản đồ (tổ số 02) thành phố Tuyên Quang để xác định ranh giới ngoài thực địa, cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan đến thửa đất, ký xác nhận vào Mảnh trích đo địa chính thửa đất và các giấy tờ có liên quan theo quy định để hoàn thiện hồ sơ.

Câu hỏi cùng chuyên mục