,

Trích đo thửa đất

Hoàng Thị Oanh - tổ 7, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
HỎI:

Tôi là Hoàng Thị Oanh ở phường Minh Xuân. Tôi đã đăng ký đo đạc thửa đất thành công từ tháng 2/2022 để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận nhưng đến tháng 4/2022 có 01 đồng chí (tôi không biết tên) gọi điện hẹn tôi đến nhà đo đạc thửa đất của tôi tại tổ 7, phường Minh Xuân. Nhưng sau đó không thấy đồng chí đó đến đo đạc. Tôi cũng không lưu không nhớ số điện thoại để gọi lại được. Đến tháng 5/2022 tôi lại tiếp tục đăng ký trực tuyến đo đạc thửa đất lại nhưng cho đến nay đã qua 4 tháng tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào và chưa có ai đến đo đạc cho tôi. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét kiểm tra lại hồ sơ đăng ký đo đạc thửa đất của tôi và có thông tin phản hồi sớm nhất để tôi sắp xếp công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề công dân nêu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

- Kết quả kiểm tra danh sách đăng ký trên hệ thống, người đăng ký đo đạc mang tên Hoàng Thị Oanh, địa chỉ tổ 7, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có đăng ký 02 lần:

+ Lần 1, đăng ký theo số điện thoại 0988687358 vào thời gian ngày 13/3/2022 (không phải thời gian đăng ký tháng 02/2022 như bà Hoàng Thị Oanh nêu). Trung tâm giao Tổ đo đạc số 1, thành phố Tuyên Quang liên hệ với gia đình để thực hiện; trước khi đo đạc thực địa, tổ đo có liên hệ lại với gia đình theo số điện thoại đăng ký nhưng không liên lạc được (không rõ lý do), vì vậy chưa triển khai đo đạc tại thực địa được.

+ Lần 2, đăng ký theo số điện thoại 0982089347 vào thời gian ngày 25/8/2022 (không phải thời gian đăng ký tháng 05/2022 và quá 4 tháng đã đăng ký như bà Hoàng Thị Oanh đã nêu). Trung tâm giao Tổ đo đạc số 1, thành phố Tuyên Quang liên hệ với gia đình để thực hiện; do khối lượng nhiều nên Tổ đo đạc chưa liên hệ với gia đình được.

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giao ông Trịnh Công Anh, Tổ trưởng Tổ đo đạc bản đồ số 1 thành phố (số điện thoại 0973241102) chủ động liên hệ với gia đình để thực hiện đo đạc, thời gian liên hệ chậm nhất vào 04/11/2022.

Câu hỏi cùng chuyên mục