,

Tôi có nộp hồ sơ xin đo đạc đất từ tháng 5 năm 2021 đến giờ vẫn chưa được đo đạc

Trần Thị Quý - Thị trấn Yên Sơn
HỎI:

Tôi có nộp hồ sơ xin đo đạc đất từ tháng 5 năm 2021 đến giờ vẫn chưa được đo đạc.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bà hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 22/12/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của bà Trần Thị Quý số điện thoại 0855362925, địa chỉ Tổ dân phố Minh Phong, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của bà Trần Thị Quý  cho Tổ đo đạc Yên Sơn thực hiện (do ông Trần Văn Toản, số điện thoại: 0383828388 làm Tổ Trưởng). Tổ đo đạc đã nhiều lần liên hệ với hộ gia đình bà Trần Thị Quý, số điện thoại 0855362925 nhưng không liên lạc được, không có người nghe máy điện thoại do đó Tổ đo đạc không thực hiện được việc đo đạc trích đo thửa đất.

Câu hỏi cùng chuyên mục