,

Đăng ký đo thửa đất

Nguyễn Thành Trung - xóm 10 Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang
HỎI:

Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất số 00652 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thắng địa chỉ Đội 2 thống nhất xã Tân Long trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên quang từ tháng 2/2022 đã nhận được điện thoại hẹn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức đo đạc cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 21/02/2022, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của ông Nguyễn Thành Trung  thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của ông Nguyễn Thành Trung  cho Tổ đo đạc Yên Sơn thực hiện (do ông Trần Văn Toản, số điện thoại: 0383828388 làm Tổ Trưởng). Ngay sau khi nhận được ý kiến của độc giả trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm đã rà soát, liên hệ và thực hiện đo đạc thực địa vào ngày 23/6/2022. Đề nghị gia đình ông Trung phối hợp với Trung tâm cung cấp các tài liệu có liên quan, ký xác nhận hồ sơ để Trung tâm có cơ sở hoàn thiện hồ sơ và xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục