Đo đạc, tách thửa

Nguyễn Thị Yến - Tổ 8, phường Nông Tiến, TP. Tuyên quang
HỎI:

Bố mẹ tôi muốn tách 1 thửa đất cho tôi, và tôi đã gửi đơn đăng kí đo đạc trực tuyến. Vậy cho tôi hỏi khi nào gia đình tôi có thể thực hiện được việc đo đạc, tách thửa ạ. Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề Bà hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 14/4/2022, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của bà Nguyễn Thị Yến thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của bà Yến cho Tổ đo đạc thành phố thực hiện (do ông Bùi Thanh Tâm, số điện thoại: 0795111191 làm Tổ Trưởng). Đề nghị gia đình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thửa đất và xác định rõ ranh giới phần diện tích cần thực hiện đo đạc, phối hợp với người đo đạc của Trung tâm để thực hiện.

Do dịch bệnh CoVid 19 kéo dài, nhu cầu đo đạc thực hiện các quyền của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh lớn và còn nhiều hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký trước thời điểm bà Yến đăng ký nhưng hiện nay đang thực hiện.

 

Do đó Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành đo đạc cho bà trong thời gian sớm nhất (trong khoảng thời gian 20 ngày)

Câu hỏi cùng chuyên mục