Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương

Ngày 22/09/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 326/QĐ-STNMT: Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục