Công bố, công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại

Thực hiện Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (lần hai); ngày 15/10/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, đồng chí Vũ Việt Hưng - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố, công khai và giao Quyết định giải quyết khiếu nại cho bà Hoàng Thị Tháy theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

* Một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nội dung Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (lần hai):

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục