Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần chè Tân Trào, địa chỉ: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 26/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần chè Tân Trào, địa chỉ: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tin cùng chuyên mục