Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Sáng nay ngày 02/12/2022, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng phiên thường kỳ tháng 12/2022.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chủ trì cuộc họp; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư chi bộ, Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng, đơn vị và đoàn thể thuộc Sở đã tham dự cuộc họp.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục