Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ TN&MT năm 2022

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp cùng Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tới dự và phát biểu khai mạc Khóa tập huấn.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Khoá Tập huấn

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng. Việc quan tâm làm tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ góp phần bảo đảm cho các hoạt động của nền hành chính nhà nước được thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước và thúc đẩy nhanh chóng công cuộc cải cách hành chính hiện nay.

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết: Ngành TN&MT với 9 lĩnh vực quản lý, hầu hết là nguồn tài nguyên của đất nước, trong đó, có nhiều lĩnh vực liên quan đến số liệu hiện nay được quy định là dạng mật, tuyệt mật; đặc biệt, những nội dung liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ quốc gia và chủ quyền biển, hải đảo của đất nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn đề cao công tác thực hiện nghiêm quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước để đảm bảo giữ vững và quản lý tốt các số liệu này. Đồng thời, có những hình thức hợp lý ở mức độ cho phép theo quy định của pháp luật để cung cấp cho các đối tượng, các tổ chức, cá nhân khác nhau trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành và các lĩnh vực.

Mới đây, ngày 22/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2022), theo đó có 4/5 Tổng cục cơ cấu lại tổ chức bộ máy, từ Tổng cục chuyển thành Cục trực thuộc Bộ, một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ bị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc đổi tên đơn vị. Việc Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TN&MT phối hợp cùng Văn phòng Bộ tổ chức lớp khóa tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời khi các đơn vị đang chuẩn bị chuyển giao giữa chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 36/2017/NĐ trước đây và Nghị định 68/2022/NĐ-CP hiện nay.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, việc tổ chức hướng dẫn các đơn vị kịp thời trong giai đoạn sắp xếp, chuyển giao về tổ chức bộ máy để chấp hành theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của các đơn vị được diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, không bị gián đoạn và đạt hiệu quả cao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Thứ trưởng mong rằng sau Khóa tập huấn, các cán bộ, công chức tham gia sẽ tiếp thu được tối đa kiến thức được truyền đạt để áp dụng ngay vào thực tiễn, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng đề nghị, các cán bộ tập huấn cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả công việc và giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo vệ bí mật những thông tin có liên quan đến cơ quan, tổ chức và các bí mật quốc gia; nắm bắt hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn cảnh Khóa tập huấn

Tại Khóa tập huấn các học viên đã được nghe đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ; Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường giới thiệu, trao đổi các nội dung về: Công tác văn thư lưu trữ điện tử; Nội dung về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hệ thống theo dõi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục