Xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cá nhân thuộc Tổng cục Quản lý đất đai
 
Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tập trung thực hiện trong thời gian tới tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục tổ chức sáng ngày 19/7 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung 6 tháng đầu năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trong tất các các công tác như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đo đạc, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giá đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư…  đều hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục đã hoàn thành việc tổng hợp các nội dung sửa đổi Luật Đất đai trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo và tổ chức các hội thảo xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia đối với từng nhóm nội dung sửa đổi Luật. Đồng thời, Tổng cục đã hoàn thành và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Về đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác đo đạc gắn với công tác cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 76% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 96,9% tổng diện tích các loại đất cần cấp; tiếp tục thực hiện rà soát, tổng hợp các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu trên phạm vi cả nước.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đã được các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Hiện đã có 132/713 đơn vị cấp huyện xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, đây là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, phục vụ đa mục tiêu và vận hành Chính phủ điện tử.

Về kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất, Tổng cục đã triển khai các đoàn kiểm tra theo kế hoạch, gồm: kiểm tra thi hành Luật Đất đai; việc thực hiện tích tụ đất đai; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất, định giá đất. Ngoài ra, Tổng cục còn tổ chức kiểm tra, làm rõ một số vụ việc nổi cộm báo chí phản ánh và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất giải quyết theo quy định của pháp luật.
 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị
 
Về thanh tra đất đai, Tổng cục đã triển khai 02 đoàn thanh tra tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thành phố Cần Thơ; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. Hiện nay, phần lớn các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của đề án và kế hoạch của Bộ.

Về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh thông qua đường dây nóng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã đã tiếp nhận và xử lý 356 ý kiến phản ánh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và thành lập các tổ công tác giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã góp ý và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ công việc. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cũng trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ các khó khăn trong triển khai nhiệm vụ của Tổng cục, đồng thời bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung vào việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác cán bộ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện việc trả lời, giải đáp các kiến nghị của cử tri;…
 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính báo cáo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận vào biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong 6 tháng đầu năm 2018. “Trong 6 tháng qua, bên cạnh các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phản ánh của cơ quan báo chí và trả lời công dân.” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao hoàn thành trong năm 2018, đặc biệt là tập trung xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để trình Chính phủ trong tháng 2/2019.

Cùng với đó, Tổng cục tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính; tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí, dư luận quan tâm;…
Thứ trưởng cũng đề nghị các Vụ chức năng của Bộ tăng cường sự phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai để giúp Tổng cục hoàn thành các công tác bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch được giao, đặc biệt trong các công tác về cán bộ, pháp chế, tài chính kế hoạch…
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Thay mặt Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của lãnh đạo Bộ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cá nhân xuất sắc của Tổng cục là ông Phan Tuấn Khải, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai và ông Phạm Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai.
 

Monre

Tin cùng chuyên mục