,

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức: “Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất, nước ở những vùng trọng điểm ven biển và hải đảo”

Ngày 3/8 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”. Phát biểu chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đánh giá cao kết quả của Dự án. “Những kết quả thu được sau 4 năm thực hiện Dự án có ý nghĩa quan trọng trong công tác điều tra cơ bản, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. Để thực hiện Chiến lược Kinh tế biển đến năm 2020, phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất, nước ở những vùng trọng điểm ven biển và hải đảo Việt Nam, từ đó tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quản lý thống nhất Nhà nước về biển đảo’, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đồng chủ trì có Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Văn Cư; quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai Phùng Văn Nghệ. Tham dự có lãnh đạo các đưn vị trực thuộc Bộ, cán bộ các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai (TCQLĐĐ), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (TCB&HĐVN), Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Đây là dự án được thực hiện dưới sự phối kết hợp của ba cơ quan: Trung tâm Điều tra – Đánh giá tài nguyên đất – TCQLĐĐ, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước. Dự án này gồm 3 hợp phần chính: Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và hải đảo; điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thủy vực ven biển; điều tra, đánh giá tiềm năng dưới đất vùng ven biển và các hải đảo. Đến nay, dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo đúng mục tiêu cụ thể của dự án. Cụ thể là, xác định và hệ thống hóa số liệu cơ bản về số lượng và chất lượng tài nguyên đất, nước mặt, nước dưới đất tại vùng ven biển và hải đảo. Đánh giá được hiện trạng, tiềm năng ba dạng tài nguyên. Từ đó, dự án góp phần định hướng việc quy hoạch sử dụng các tài nguyên này tại vùng ven biển và hải đảo đến năm 2020 nhằm đáp ứng hài hòa các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Kết quả của dự án đều được bàn giao cho TCB&HĐVN để xây dựng cơ sở dữ liệu chung về TN&MT biển.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự án còn một số điểm cần khắc phục như: Do phạm vi quá rộng nên chưa điều tra, đánh giá được chi tiết từng địa điểm cụ thể. Công tác điều tra mới thực hiện được ở vùng ven biển mà chưa đi sâu vào các hải đảo. Một số kết quả điều tra chưa phản ánh hết hiện trạng, do vậy việc ứng dụng trong thực tiễn còn hạn chế.

Theo đề xuất của Ban thực hiện dự án, thời gian tới, Bộ TN&MT và các cơ quan chức năng nên đầu tư thêm kinh phí để giải quyết một số khoản phát sinh trong quá trình thực hiện; Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN-MT biển, TCB&HĐVN cần xem xét tiếp tục đầu tư triển khai ở cấp độ chi tiết đối với những vùng trọng điểm ven biển và hải đảo, tăng giá trị ứng dụng thực tiễn của dự án.

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục