,

Góp ý sửa đổi Luật Đất đai 2003:Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ngày 5/8 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai (TCQLĐĐ)  đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất”. Chủ trì Hội thảo có Quyền Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Phùng Văn Nghệ và lãnh đạo TCQLĐĐ. Tham dự còn có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN&MT các tỉnh và đông đảo chuyên gia, các nhà khoa học…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Quyền Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Phùng Văn Nghệ khẳng định: Việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng đất các cấp đã dần đi vào nền nếp. Theo báo cáo của TCQLĐĐ, tính cho đến nay, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 được Chính phủ xét duyệt. Có 616/686 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (chiếm 89,8%) và 8706/10815 xã, phường, thị trấn (chiếm 80,50%) hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Kết quả này cho thấy, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực sự là công cụ quan trọng trong quản lý Nhà nước đối với đất đai; tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, những quy định về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn phức tạp, còn có sự chồng chéo ở một số quy định làm cho công tác quy hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai chưa đạt hiệu quả. “Trình tự, thủ tục giao đất cho thuê đất còn rườm rà, phức tạp, chưa thực sự cải cách thủ tục hành chính, gây cản trở cho quá trình thực hiện dự án đầu tư”, Quyền Tổng cục trưởng TCQLDĐ Phùng Văn Nghệ nêu rõ.

Để khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chuyên gia nghiên cứu đều cho rằng, cần phải đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần sửa đổi Luật Đất đai 2003 đạt hiệu quả cao. Theo Báo cáo của TCQLĐĐ, cần thiết phải làm rõ khái niệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bởi việc này liên quan đến pháp luật về đầu tư, quy hoạch xây dựng. Vai trò của quy hoạch đất sẽ được nâng cao khi nó là căn cứ duy nhất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Về kỳ (thời gian) lập quy hoạch sử dụng đất, nhiều chuyên gia cho rằng, hạn 10 năm lập lại quy hoạch đất rất tốn kém, mâu thuẫn với thời hạn giao đất, cho thuê đất (50-70 năm hoặc lâu dài), gây tâm lý không ổn định cho người được thuê đất.

TS. Nguyễn Đình Bồng và một số lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam nhận xét, việc quy định thẩm quyền xét duyệt quy hoạch sử dụng đất do Chính phủ quyết định. Việc thông qua Hội đồng nhân dân gây ra nhiều bất cập về thủ tục, thời gian…Các cán bộ kiến nghị việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm (trong kế hoạch 5 năm).

Vấn đề quy hoạch sử dụng đất đô thị gây sự chú ý của đông đảo chuyên gia. Theo tính toán của Chuyên gia cao cấp Tôn Gia Huyên – Hội Khoa học Đất Việt Nam, tính đến năm 2030, 55% dân số ở đô thị, diện tích đất phải tiếp tục chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp để đảm bảo công nghiệp hóa là 450-500ha, đất đô thị sẽ phải mở 2 triệu ha. Kết quả này đòi hỏi các nhà hoạch đinh chính sách đất đai phải chú tâm tới tương tác giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị. TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm – Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam đề xuất kế hoạch sử dụng đất phải được xây dựng từ quy hoạch đô thị, phân loại lại nhóm đất để phù hợp với tổ chức không gian đô thị, thanh tra xử lý xây dựng luôn gắn liền với quản lý đất đai. “Phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn lương thực của quốc gia”, ông Nghiêm nhấn mạnh.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Đào Trung Chính đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu và cán bộ các đơn vị. Quy hoạch sử dụng đất phải là cơ sở bảo đảm phân bổ một cách hợp lý nguồn tài nguyên đất đai có hạn của Quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc quản lý, sử dụng đất thông qua công cụ quy hoạch sử dụng đất để vừa đảm bảo quỹ đất phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quỹ đất sử dụng phù hợp cho từng giai đoạn và lâu dài. Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở góp phần sửa đổi Luật Đất đai 2003 đạt được mục tiêu nêu trên.

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục