,

Đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải toả nhà ở trong hành lang đường bộ

Ngày 16/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên Quang đã chủ trì họp về việc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C. Dự họp có đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, UBND huyện Sơn Dương, Yên Sơn. Đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc sở TN&MT đã chủ trì họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 1458/UBND-GT ngày 05/7/2010 giao Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang cùng các sở ban ngành liên quan họp xét cụ thể đề xuất việc thu hồi phần còn lại đối với các hộ gia đình phải giải toả nhà ở, phần diện tích đất còn lại nằm trong hành lang đường bộ và hộ gia đình có đơn đề nghị thu hồi nốt diện tích còn lại. Theo đó, đại diện Sở TN&MT phối hợp  Sở GTVT, UBND huyện sẽ đi kiểm tra thực tế và xem xét từng trường hợp cụ thể; báo cáo UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ, bồi thường cho từng trường hợp.

Tin cùng chuyên mục