,

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai: Hoàn thành “sản phẩm” kiểm kê đất đai 2010 và quy hoạch sử dụng đất là 2 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai ngày 20-8 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục từ nay đến hết năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm là Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

“Đây là hai nhiệm vụ đều cần có sản phẩm từ cấp Trung ương tới địa phương. Tổng cục đã có đánh giá về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp và hoàn thành dự thảo Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia là một cố gắng lớn”.

* Sớm hoàn thành Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 trình Chính phủ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Trung tâm Điều tra đánh giá tài nguyên đất đai cần làm tốt báo cáo đánh giá để đầu tháng 9 có thể họp Ban Chỉ đạo, xem xét kiểm tra diện tích đất lúa cụ thể, đảm bảo đúng chỉ tiêu trong quy hoạch.

Chính vì vậy, để đảm bảo giữ diện tích đất lúa đúng chỉ tiêu 3,8 triệu ha, Tổng cục phải phối hợp các đơn vị, làm rõ, có sức thuyết phục với các tỉnh về chỉ tiêu tăng giảm đất lúa ở các địa phương và khẳng định rõ quy hoạch theo diện tích sử dụng thực tế chứ không làm “kiểu hành chính”.

Thứ trưởng đề nghị tập trung hoàn thành dự thảo Quyết định thành lập và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi  hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003. Từng đơn vị trong Tổng cục phải xác định những nội dung cần sửa đổi. “Những văn bản quy phạm pháp luật cần sớm hoàn thiện để ban hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Và cụ thể góp phần đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh dự án VLAP

* Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai từ Trung ương đến địa phương phải sớm được số hóa

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Trung tâm Lưu trữ cần phối hợp tốt với Cục Đăng ký thống kê tập trung hoàn thành tốt dữ liệu kiểm kê đất đai 2010. Mục tiêu phải có được sản phẩm cơ sở dữ liệu cấp Trung ương, địa phương (cả kiểm kê, định giá đất, cấp Giấy chứng nhận…) đều cần xác định cơ sở dữ liệu số hóa, mới có thể tích hợp được chính xác. “Từ nay, tất cả các dự án đều phải giành kinh phí nhất định để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số như một sản phẩm quan trọng. Và quan trọng hơn cả là cơ sở dữ liệu tiến tới số hóa này sẽ được duy trì, bổ sung và phục vụ người dân ra sao”.

Trước đó, Quyền Tổng cục trưởng Phùng Văn Nghệ đã báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ với 3 trọng tâm quan trọng là giúp các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn chỉnh hệ thống số liệu kiểm kê đất đai và chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các địa phương lập dự án xây dựng bảng giá đất 2011.

* Công bố Quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ lãnh đạo

Tại  buổi làm việc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi đã công bố quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Đó là bà Tôn Tích Lan Giao, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Trần Đình Hạnh, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất; ông Nguyễn Đắc Nhân, Trưởng phòng Quy hoạch đất đai 3 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai; ông Mai Văn Phấn, Trưởng phòng Đăng ký đất đai giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng ký thống kê; bà Thái Thị Quỳnh Như, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ; ông Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Nghiên cứu phương pháp và công nghệ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý đất đai. Các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ giữ chức vụ mới trong thời hạn 5 năm.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã trao Quyết định, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm với mong muốn, trên cương vị mới, với vinh dự lớn hơn và trách nhiệm nặng nề hơn, các cán bộ mới được bổ nhiệm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và tổ chức, cùng lãnh đạo các đơn vị đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung, vì sự phát triển của đơn vị và ngành TN&MT.

Về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 3/10, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý, đây là năm đầu tiên tổ chức, cần đảm bảo tiết kiệm và có những hội thảo thiết thực trong dịp lễ truyền thống này.

Monre

Tin cùng chuyên mục