Triển khai nghiên cứu thí điểm cát biển làm vật liệu xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất thực hiện Đề án khai thác thí điểm cát ngoài khơi phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 520/QĐ – BGTVT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng”.

 

Tổ công tác gồm 28 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Tổ trưởng; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng làm Tổ phó, Thành viên của Tổ thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành và các chuyên gia đầu ngành về vật liệu.

Tổ công tác có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện của việc nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông; tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, triển khai các nội dung chi tiết nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng” gồm: phạm vi khai thác, sử dụng; yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu vật lý, hóa, công nghệ xử lý cát nhiễm mặn, hiệu quả kinh tế kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, áp dụng thí điểm cát biển sử dụng trong công trình dân dụng và giao thông.

Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về vật liệu cát biển sử dụng trong công trình dân dụng và giao thông; báo cáo tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, công nghệ xử lý cát nhiễm mặn, ứng dụng thí điểm việc sử dụng cát biển trong công trình dân dụng và giao thông; báo cáo, tham mưu cho Chính phủ về khả năng sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng trong công trình dân dụng và giao thông.

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục