Bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2010

1. Khu vực vùng núi phía Bắc (Gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang)

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 15 - 210C. Đêm và sáng trời rét.

2. Khu vực đồi núi phía Nam (Gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương)

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 15 - 210C. Đêm và sáng trời rét.

3. Khu vực thị xã Tuyên Quang

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 15 - 210C. Đêm và sáng trời rét.

Tin cùng chuyên mục