Việt Nam – Hàn Quốc: Hợp tác nghiên cứu khí tượng

Sáng 11/3 tại Hà Nội, PGS. TS. Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường và TS. Cho Haman, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khí  tượng Quốc gia, Cục Khí tượng Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khí tượng. Chứng kiến lễ ký có đại diện Cục Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) và đại diện thuộc Viện Nghiên cứu Khí  tượng Quốc gia…

Theo đó hai bên sẽ hợp tác trong các chương trình, dự án chung hoặc phối hợp nghiên cứu; Trao đổi các dữ liệu khoa học và công nghệ, các sản phẩm và thông tin, các kết quả nghiên cứu; Thăm tư vấn hoặc hợp tác; Trao đổi, đào tạo nghiên cứu viên; đồng tổ chức các hội thảo, hội thảo chuyên đề…

Với Biên bản này hai bên sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các bên trong lĩnh vực khí tượng và lĩnh vực thủy văn và môi trường có liên quan để nâng cao năng lực của hai bên, tạo ra những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực nêu trên mà hai bên đều có lợi.

Monre

Tin cùng chuyên mục