Tuyên Quang có Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính đạt 86,27%

Sáng 25-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉch dự hội nghị.
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị công bố.

Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả của công tác CCHC, góp phần đạt được những kết quả tích cực, quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết quả, có 3 đơn vị đạt kết quả trên 90% là Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Nhóm có kết quả từ trên 80% đến dưới 90% có 13 bộ, gồm: Nội vụ, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Nhóm có kết quả dưới 80% có 1 đơn vị là Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị Chỉ số CCHC là 78,72%.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố cũng được phân theo 3 nhóm. Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng 91,8%, Quảng Ninh 91,14%, Đà Nẵng 90,25%. Nhóm B có 59 tỉnh, thành đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%. Nhóm C có tỉnh Kiên Giang với kết quả Chỉ số CCHC đạt 79,97%. Tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021, chỉ số CCHC đạt 86,57%, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả của 63 địa phương cho thấy, trong năm 2021, chỉ số CCHC các tỉnh đạt tỷ lệ cao hơn so với những năm trước, đáng chú ý, năm 2021 có 59 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, năm 2020 có 56 địa phương, năm 2019 chỉ có 44 đơn vị, năm 2018 chỉ có 9 đơn vị đạt kết quả thuộc nhóm này; năm 2021 chỉ còn 1 địa phương đạt kết quả từ 70% đến dưới 80%; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của 63 tỉnh, thành có kết quả từ 82,79%-94,07%. Trong đó, các tỉnh, thành có chỉ số hài lòng cao (từ 90% trở lên) gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang. Có 3 tỉnh đạt thấp nhất là Cao Bằng 82,79%, Bình Phước 82,98%, Bình Thuận 83,26%. Tuyên Quang, trong năm 2021, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính đạt 86,27%.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục