Phụ nữ Tuyên Quang đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo

Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để làm rõ những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Hội đã đạt được của nhiệm kỳ 2016 - 2021, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đặt ra cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao đổi với các đại biểu tại hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, 9 nhóm chỉ tiêu, với 18 chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết đều đạt và vượt, trong đó có 15/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

5 năm qua, các hoạt động tuyên truyền, vận động được các cấp Hội thực hiện đa dạng, có nhiều đổi mới, phù hợp với từng thời điểm, yêu cầu thực tiễn, nhất là từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đã được đẩy mạnh. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, tăng tính tương tác giữa hội viên và tổ chức Hội, đem lại nhiều hiệu ứng xã hội, góp phần lan tỏa các phong trào, hoạt động ở các cấp Hội, thu hút sự quan tâm của các chị em và các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Hội triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, làm thay đổi nhận thức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, hội viên ở các cấp Hội đã thực hiện được 10.149 mô hình, phần việc làm theo gương Bác; thành lập được trên 1.500 nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, với tổng số tiền tiết kiệm là 18 tỷ đồng, giúp cho hơn 20 nghìn lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế.

Xây dựng trên 1.200 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên; quyên góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 97 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với trên 2,9 tỷ đồng. Các hội viên phụ nữ đã đóng góp trên 18 tỷ đồng, hiến 77,2 nghìn m² đất xây dựng nhà văn hóa, lớp học mầm non, làm đường liên thôn; xây dựng 1.036 tuyến đường hoa dài trên 90 km; đóng góp được trên 719 nghìn viên gạch và trên 2,4 tỷ đồng giúp cho 2.292 hội viên xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, tường rào, hầm bể Bioga, nhà bếp…

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Đặc biệt, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia và có những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, đã đóng góp bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm được trên 1,3 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
 nguyên Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo, cán bộ nữ của tỉnh.

Các cấp Hội đã tập trung thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với nhiều hoạt động phong phú. Đã có hàng nghìn câu lạc bộ, mô hình, địa chỉ tin cậy được xây dựng và củng cố đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền, vận động các gia đình có con trong độ tuổi đưa con đi nhà trẻ, tranh thủ các nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ các trường mầm non trong việc chỉnh trang, tu sửa cơ sở vật chất, thành lập 230 “Bếp ăn an toàn cho trẻ”, 76 nhóm “Cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ” tại các địa bàn dân cư, đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU, ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” và đưa các hoạt động của Hội hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, các cấp Hội phụ nữ đã thu hút, kết nạp nhiều hội viên mới, xây dựng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hiện toàn tỉnh có 145.548 hội viên, tăng 11.769 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Những kết quả của các cấp Hội phụ nữ đạt được đã góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phóng viên: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và có những giải pháp nào để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đề ra?

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà: Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xác định 2 phong trào thi đua, cuộc vận động, 2 khâu đột phá. Đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, đó là: Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng người Phụ nữ Tuyên Quang có trí tuệ, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu thời đại mới”; vận động chị em tích cực thay đổi các tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.

Các cấp Hội phải chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương, chủ động đề xuất, đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các đề án, chương trình của địa phương; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khuyến khích, hỗ trợ chị em phát huy tối đa nội lực, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Các cấp Hội cần thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Hội các cấp, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ Hội theo phương châm “Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Xây dựng người cán bộ Hội làm việc “Tận tậm, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn”. Phát triển mạng lưới, thu thút hội viên, thành viên. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động nhằm thích ứng với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Quan tâm nâng cao kỹ năng tiếp cận công nghệ số cho phụ nữ ở các cấp độ khác nhau. Đồng hành với chi Hội, tổ phụ nữ theo phương châm “Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”.

Và cuối cùng, cán bộ Hội các cấp cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, xây dựng văn hóa con người Tuyên Quang, phụ nữ Tuyên Quang, văn hóa cán bộ Hội đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!       

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục