,

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT tại thành phố Tuyên Quang

Sáng 19-4, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã giám sát tại Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Công an phường Minh Xuân và UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT trên địa bàn từ năm 2009 đến hết năm 2023.
 

Từ năm 2009 - 2023, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT. Các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các 1ực lượng, ngành có liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tình hình tai nạn giao thông qua các năm nhìn chung đã được kiềm chế; các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp; bảo đảm tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các hoạt động văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Tuyên Quang...

Đồng chí Ma Thị Thúy và Đoàn giám sát làm việc với Công an thành phố Tuyên Quang.

Trong giai đoạn đã tuyên truyền 413 buổi trên 246 nghìn lượt người nghe, phát 30 nghìn tờ rơi tuyên truyền, vận động ký cam kết về trật tự an toàn giao thông với trên 5 nghìn lượt người, phát hiện và xử lý gần 139.700 trường hợp vi phạm...

Đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến, trao đổi, đề nghị làm rõ thêm về các nội dung báo cáo; những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai các văn bản, việc xử lý vi phạm, quản lý tham gia giao thông của học sinh, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, kho bãi quản lý phương tiện, xử lý các phương tiện vi phạm về tải trọng, bất cập tại các chợ, bến bãi, các điểm đen ATGT, hệ thống camera giám sát an ninh...

UBND thành phố đã kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí để thành phố thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại I; bố trí nguồn kinh phi từ nguồn thu xử phạt cho UBND thành phố để thực hiện công tác duy tu và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đầu tư lắp đặt thệ thống camera giám sát giao thông; thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; chỉ đạo công an các huyện giáp ranh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn; trang bị cho lực lượng bảo đảm TTATGT Công an thành phố phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác theo đúng định mức đề ra...

Đồng chí Ma Thị Thúy và các thành viên giám sát địa điểm quản lý xe vi phạm an toàn giao thông tại Công an thành phố.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị. Đặc biệt là Công an thành phố, mặc dù lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều, xong đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành giao.

Đồng chí đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các nội dung, số liệu, các kiến nghị vào báo cáo để gửi Đoàn giám sát tổng hợp, nghiên cứu, phản ánh, đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thành phố cần tăng cường, đa dạng, đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục