,

Đại biểu Ma Thị Thúy chất vấn việc tháo gỡ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 6-6, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Đại biểu Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia chất vấn về nội dung trên.
 

 Đại biểu Ma Thị Thúy nêu câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Ma Thị Thúy nêu, Nghị định 05 năm 2011 về công tác dân tộc đã ban hành 12 năm, hiện nay có nhiều bất cập. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ sửa đổi hay chưa? Nguyên nhân của thực trạng trên là gì?

Đại biểu cũng đề cập, ngày 23-2-2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 71 gửi các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị, với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình này, Bộ trưởng cho biết khi nào bộ thực hiện xong theo yêu cầu của Công điện 71 để cho các địa phương triển khai thực hiện.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Nghị định 05 đã được các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua rà soát và đánh giá nhận thấy nhiều chủ trương, chính sách khác có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần phải được cập nhật và bổ sung điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Ủy ban Dân tộc đã chủ động cùng với các địa phương về đánh giá việc thực hiện Nghị định 05 và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trên tinh thần là cập nhật, bổ sung nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc trong Hiến pháp và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để trình Chính phủ trong năm 2027.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trả lời chất vấn.

Về Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết: Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 71 để giao cho các bộ, ngành. Trong đó, gồm 3 nhóm vấn đề cần xử lý. Theo đó, nhóm vấn đề thứ nhất là những khó khăn,vướng mắc phải giải đáp trong các thông tư, văn bản thì các bộ, ngành đã thực hiện giải đáp xong trước ngày 30-3. Qua đó, giúp các địa phương giải quyết được 121 khó khăn, vướng mắc.

Nhóm thứ 2 là về các văn bản thông tư chưa được ban hành, thì chỉ có 2 văn bản liên quan đến tiểu dự án 1, tiểu dự án 9 do Ủy ban dân tộc chủ trì và tiểu dự án 2, dự án 10 của Bộ Thông tin – Truyền thông. Đến thời điểm hiện tại thì các vấn đề liên quan đã được Ủy ban Dân tộc, Bộ thông tin – Truyền thông ban hành các hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện.

Nhóm thứ 3 là nhóm các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành còn có những bất cập hoặc chồng chéo với nhau cần phải điều chỉnh sửa đổi như Nghị định 27, Quyết định 39, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành... thì hiện nay các bộ, ngành cũng đã sửa xong. Như vậy, tất cả các nội dung theo Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thành để các địa phương làm căn cứ, cở sở để triển khai thực hiện.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục