Ông Trương Tấn Sang được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Với 97,8% đại biểu Quốc hội khóa XIII tán thành, ông Trương Tấn Sang đã đắc cử chức Chủ tịch nước. Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch nước đã gửi lời cảm ơn các đại biểu đã bầu, đồng thời nhận thức đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, tin cậy giao phó.Chủ tịch nước cho biết, trên cương vị mới sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 5 nhóm nhiệm vụ mà tân Chủ tịch nước nhấn mạnh là: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường đồng bộ với phát triển kinh tế, quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bèn vững…; Chăm lo củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình lần lượt được đề cử vào các vị trí Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Ngày 26/7 Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh trên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh ngày 21/1/1949, quê quán xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tốt nghiệp đại học ngành luật. Ông tham gia cách mạng từ năm 1966, hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên rồi công tác ở TP. Hồ Chí Minh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 2006. Trước đó, ông là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh rồi Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Monre

Tin cùng chuyên mục