,

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Với 457 số phiếu tán thành (chiếm 91,4%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Đầu phiên họp chiều 23/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đọc báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí thông qua Tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Đồng thời, Quốc hội cũng đã tán thành đưa đại biểu Nguyễn Văn Phúc (đoàn Bình Thuận) được bầu bổ sung vào danh sách Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện. Như vậy, danh sách đề cử đã tăng từ 18 lên 19 người.

Các ông bà: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn được Quốc hội bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

12 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại bao gồm các ông bà Phan Xuân Dũng, Ksor Phước, Nguyễn Hạnh Phúc, Đào Trọng Thi, Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Hằng, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Kim Khoa, Phan Trung Lý, Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Nương.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm 17 thành viên, hai ứng cử viên còn lại nhận số phiếu dưới bán.

Trong lời phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chân thành cảm ơn đại biểu Quốc hội về sự tín nhiệm dành cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, bày tỏ đây là vinh dự và trọng trách mà Quốc hội, nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, các thành viên Ủy ban Thường vụ khóa mới sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, xứng đáng với vị trí cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, đại diện cho quyền và lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội khóa mới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước trong công cuộc xây dựng và phát triển nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong lời tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết lại quá trình hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới một nhiệm kỳ thành công, thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề cử ông Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước.

* Ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Monre

Tin cùng chuyên mục