,

công tác thanh tra

Nguyễn Anh Tùng - Nguyenanhtung05061995@gmail.com
HỎI:

Gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tuyên Quang
Em học trường Đại học Tài nguyên môi trường, đang làm bài tập về thực trạng công tác thanh tra về quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Tuyên Quang. Sở TN&MT có thể cho e thêm thông tin không ạ? Về các số liệu, công tác thanh tra ạ. E cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc cung cấp thông tin cho em phải căn cứ vào nội dung thông tin em cần và quy định về cung cấp thông tin. Do đó em cần có giấy giới thiệu của nhà trường; nội dung thông tin em cần để cung cấp đến liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết.

Câu hỏi cùng chuyên mục