,

Xin việc là công nhân của bệnh viện

Lý Thị Yến - samxuanthaitn@gmail.com
HỎI:

Em học tài nguyên môi trường ra. Em muốn hỏi. Nếu bệnh viện có lò sử lý chất thải thì có tuyển ngành quản lý môi trường không ạ. Hay họ chỉ sử dụng nhân lực là công nhân của bệnh viện.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về câu hỏi này đề nghị em liên hệ trực tiếp với Bệnh viện có lò xử lý chất thải để được trả lời cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục