,

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về nhiệm vụ năm 2012: Tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý Nhà nước Biển và Hải đảo trong năm 2012

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đối với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  trong  buổi làm  việc sáng ngày 17/11, về vấn đề đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Tổng cục. Cùng dự có đại diện các Vụ Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch  - Tài chính, Khoa học  Công  nghệ, Tổ chức cán bộ thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục.