,

Tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi

Trong sản xuất nông nghiệp, ông cha ta có câu “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Sự đúc rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất đã minh chứng vai trò của thủy lợi giữ vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Để sử dụng nguồn tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nhu cầu cho thâm canh cây trồng thì việc quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi là vấn đề cần được quan tâm hiện nay.

Thượng Giáp cấm thả rông gia súc

Xã Thượng Giáp (Nà Hang) có nhiều lợi thế về phát triển chăn nuôi gia súc. Toàn xã hiện có trên 600 con trâu, 200 con bò, 16.000 con lợn và trên 200 ...

Nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế

Trong 3 ngày 3-5/4 tại Hà Nội, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quản ...