Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sơn Dương, Chiêm Hóa

Ngày 17-3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Sơn Dương.
 

Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Mội trường, Thanh tra tỉnh.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH làm việc tại UBND huyện Sơn Dương.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng, nội dung một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khá phức tạp, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Trong giai đoạn 2016 – 2021, tổng số lượt tiếp công dân là 2.314 lượt/419 vụ việc, trong đó nội dung khiếu nại, tố cáo 11 vụ việc; số đoàn đông người 3 vụ việc; tiếp công dân thường xuyên 1.264 lượt; tiếp công dân đột xuất 145 lượt; tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu 905 lượt. Huyện đã tiếp nhận 1.723 đơn khiếu nại, tố cáo phản ánh của công dân.

Trong quá trình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Sơn Dương cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: còn có cơ quan, có xã việc giải quyết đơn thư còn chậm, để đơn thư tồn đọng kéo dài, giải quyết chưa đảm bảo chính xác để nhân dân tiếp tục khiếu nại, nhất là những đơn thư về đất đai.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy kiểm tra khu vực tiếp công dân của xã Trường Sinh.

Qua giám sát thực tế tại xã Trường Sinh, Hồng Lạc và làm việc trực tiếp với UBND huyện, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số phòng ban, đơn vị, một số xã hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng gửi đơn thư không đúng cơ quan thẩm quyền giải quyết, gửi nhiều nơi, gửi vượt cấp... Còn nhiều đơn khiếu nại, tố cáo sai nội dung. Vẫn còn có vụ việc đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều năm; còn có vụ việc giải quyết chưa đúng thẩm quyền; một số xã hồ sơ lưu chưa đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND huyện có giải pháp cụ thể để khắc phục kịp thời những hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục quan tâm quán triệt thực hiện các chỉ thị của Đảng và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các các đơn vị trong chỉ đạo, thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Có giải pháp hiệu quả giải quyết các tồn tại hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương báo cáo làm rõ một số nội dung đoàn giám sát nêu.

Huyện cần tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân, hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, tiếp nhận, xử lý phân loại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp gây phức tạp tình hình, trong đó chú trọng đến việc đối thoại, giáo dục, thuyết phục người dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại tập thể.

Cùng ngày Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 2 xã Tân Thịnh, Xuân Quang và UBND huyện Chiêm Hóa. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chiêm Hóa.
Ảnh: Lê Duy

Giai đoạn 2016-2021, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong huyện đã tiếp trên 3.500 lượt công dân; tiếp nhận trên 3 nghìn vụ việc qua đơn thư. Số lượng đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng… Các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân được xem xét, giải quyết và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó có một số vụ việc phức tạp, kéo dài cũng đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện, môi trường pháp lý lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

 Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH làm việc tại xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa). Ảnh: Lê Duy

Đoàn giám sát và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những kết quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện, các phòng chuyên môn của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thông qua hoạt động thực tế và đánh giá toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, huyện cần có những nội dung kiến nghị, đề xuất những nội dung còn tồn tại, bất cập liên quan đến các quy định của pháp luật; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục