Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác của thanh tra Bộ TN&MT năm 2021, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, trong năm 2021, Thanh tra Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo đó, Thanh tra Bộ đã thực hiện 3 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; chủ động tổ chức nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại một số Sở TN&MT để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân luôn được quan tâm, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của Chính phủ, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đã được tập trung kiểm tra, giải quyết đảm bảo khách quan đúng pháp luật.

Trong năm 2021, Thanh tra Bộ đã tổ chức tiếp 137 lượt công dân với 192 người, trong đó, có 11 lượt đoàn đông người. Nội dung khiếu nại công dân trình bày chủ yếu liên quan tới lĩnh vực vực đất đai, một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực TN&MT…

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 2.466 lượt đơn, trong đó có 1.172 lượt đơn đủ điều kiện xử lý tương ứng với 1.172 vụ việc. Trong 1.172 vụ việc có 4 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 24 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; 3 vụ việc có quyết định giải quyết lần cuối cùng; 21 vụ việc có quyết định giải quyết lần hai của địa phương và 1.120 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao giải quyết là 19 vụ việc, Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 18/19 vụ việc. Đến nay, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 13 vụ việc, kết quả có 5 khiếu nại đúng, 6 khiếu nại sai và 2 vụ việc đề nghị địa phương giải quyết theo thẩm quyền.

Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 47 vụ việc, Bộ cũng đã lập Đoàn thẩm tra, xác minh 30/47 vụ việc (17 vụ việc còn lại Bộ đã đề nghị địa phương và công dân cung cấp hồ sơ, tài liệu trước để nghiên cứu, xử lý rút ngắn thời gian thẩm tra, xác minh khi giải quyết), đến nay đã có quyết định giải quyết 12 vụ việc. …

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Thanh tra Bộ TN&MT

Về nhiệm vụ năm 2022, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, Thanh tra Bộ sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính; thanh tra trách nhiệm; thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh tra lại…

Trong đó, về thanh tra trách nhiệm sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật TN&MT đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện và một số dự án. Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực sẽ thanh tra chuyên đề đất đai, môi trường, giao khu vực biển đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước và khoáng sản đối với các dự án nhà ở, đô thị, khu dân cư và khai thác khoáng sản; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với tổ chức quản lý hồ chưa thủy điện, thủy lợi.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong thời gian qua, từ đó, đề ra giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, khắc phục các tồn tại khi thực hiện nhiệm vụ đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương các kết quả Thanh tra Bộ đã đạt được trong năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, công tác thanh kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng trong việc chấn chỉnh các sai phạm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành TN&MT, đồng thời, qua thanh, kiểm tra cũng kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập về chính sách để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đề hoàn thiện chính sách.

Trong những năm gần đây, công tác thanh tra ngành TN&MT đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức triển khai thanh tra theo kế hoach. Thanh tra Bộ cũng đã tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; xử lý đơn thư khiếu nại của công dân gửi đến. Thanh tra Bộ đã có nhiều giải pháp, đổi mới như: đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý hồ sơ công việc; chủ động tổ chức nắm tình hình thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai tại một số Sở TN&MT để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thanh tra….

 Thứ trưởng mong rằng năm 2022, Thanh tra Bộ TN&MT sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã lưu ý Thanh tra Bộ cần bám sát theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt; tập huấn công tác thanh tra kiểm tra năm 2022; chủ động tổ chức nắm tình hình thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các địa phương. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Bộ; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức; nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ…

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục