Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Ngày 02 tháng 02 hằng năm được Ban thư ký Công ước Ramsar chọn là Ngày Đất ngập nước Thế giới, ngày này tổ chức các hoạt động về sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 được lựa chọn với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và sự sống” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người và đa dạng sinh học.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, ngày 27/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 110/STNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021, đề nghị các cơ quan theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 như: Tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm, hội thảo, hội nghị, treo băng rôn; xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền về chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và sự sống”; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org./.

Thu Hằng - TTCNTT

Tin cùng chuyên mục