,

Hoàn thiện dự thảo Nghị định 201, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 19/7, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Bộ TN&MT, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 201). Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc soạn thảo dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đến nay, Cục đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Nghị định. Qua tổng hợp những nội dung góp ý cho thấy, về cơ bản các ý kiến đều thống nhất với hồ sơ Dự thảo Nghị định. Một số ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung liên quan đến lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đăng ký khai thác tài nguyên nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho cơ quan địa phương thực hiện; lắp đặt hệ thống giám sát tự động nguồn nước tại các nhà máy cấp nước cho mục đích sinh hoạt; bổ sung quy định trình tự thủ tục chấp thuận sử dụng mặt nước hồ chứa; lồng ghép thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất.

“Để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, bên cạnh việc quy định đối tượng thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp phép thành thủ tục đăng ký, đã quy định đơn giản hóa giảm các yêu cầu về biểu mẫu báo cáo, số lượng hồ sơ, rút ngắn thời gian thẩm định và linh hoạt phương thức nộp hồ sơ cấp giấy phép, dăng ký khai thác sử dụng nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, bảo đảm dễ dàng cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực thi quy định (quy định cụ thể tại Điều 17, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39 của Nghị định sửa đổi)” – Cục trưởng Châu Trân Vĩnh cho biết thêm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhất trí với các nội dung chuẩn bị giải trình của Cục Quản lý tài nguyên nước đối với các vấn đề góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ TN&MT.

Để hoàn thiện dự thảo, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm đồng bộ với các quy định của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước tích cực phối hợp với các đơn vị hoàn thiện các nội dung, đảm bảo tiến độ trình dự thảo Nghị định dự kiến vào tháng 10/2022.

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục