Tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giao khu vực biển

 
Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 24/10
 
Ngày 24/10, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo Nghị định sửa đồi này sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình, chỉnh sửa, bổ sung những ý kiến góp ý để xây dựng dự thảo Nghị định lần 3.

Nội dung cơ bản của dự thảo lần này quy định rõ về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định là quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam để phù hợp với Luật biển Việt Nam, Luật thủy sản, các đạo luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp
 
Thời hạn giao khu vực biển trong dự thảo Nghị định được sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư.

Giấy phép nhận chìm ở biển cấp cho tổ chức, cá nhân xác định rõ vị trí, diện tích khu vực biển sử dụng để nhận chìm và xác định cụ thể nghĩa vụ nộp tiền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện thủ tục giao khu vực biển, công nhận, trả lại khu vực biển, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cũng đã được quy định cụ thể, đơn giản nhất cho các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định cũng đã có các quy định bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đối với các quyết định, hợp đồng giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, đất bãi bồi ven biển, mặt nước biển có phạm vi nằm ngoài từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê hợp pháp trước ngày Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn giao, cho thuê.
 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày báo cáo dự thảo Nghị định
 
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần rà soát lại các quy định để xem xét sử dụng thống nhất bản đồ địa hình đáy biển với tỷ lệ thích hợp, cung cấp sẵn cho người dân, doanh nghiệp.

Về các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định, Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo và Tổ biên tập rà soát, bảo đảm các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

"Trên tinh thần Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp đầy đủ dịch vụ công, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý đến việc bảo đảm sự phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ; đối với các các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tổng hợp để xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

"Cần làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính để có thể quy định  về nghĩa vụ tài chính ngay trong dự thảo Nghị định này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; để có thể thực hiện được ngay khi Nghị định này được ban hành" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nêu ví dụ liên quan đến việc đảm bảo nghĩa vụ tài chính được nêu trong dự thảo Nghị định mới.

Đối với điều khoản chuyển tiếp, Thứ trưởng cho rằng: "Ở các khu vực biển đang được tổ chức, cá nhân sử dụng để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trước khi dự thảo Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển và tổ chức, cá nhân vẫn có nhu cầu sử dụng sẽ được tiếp tục sử dụng với thủ tục công nhận được đơn giản hóa".

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ngay trong tháng 10/2018./.
 
 

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục