,

Thông báo về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Ngày 16/09/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 30/TB-HĐTDVC về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Nội dung của Thông báo như sau:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục