,

Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/9/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 02/8/2022.

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội đồng nhân dân tỉnh có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đặng Minh Tơn, Ủy viên BTV Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị dự buổi làm việc

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu ý kiến

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn Khảo sát kết luận buổi làm việc

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục