Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

Chiều nay, ngày 27/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 1299/TTHT/STNMT-BĐTTQ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với đầu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Dự hội nghị, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đòng chí đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía Bưu điện tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh; Lãnh đạo các phòng, đơn vị và cán bộ Bưu điện tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông, VNPT Tuyên Quang cùng các đồng chí là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh dự hội nghị tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, ngành Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 1299/TTHT/STNMT-BĐTTQ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tính từ ngày 01/9/2021 đến ngày 20/6/2022, kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đạt được như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công của tỉnh mức đô 3, 4 là 37.040 bộ hồ sơ, trong đó: Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là: 20.666 lượt. Trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích là: 9.527 hồ sơ (chiếm 25,72%). Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 11.139 hồ sơ (chiếm 30,07 %). Theo kết quả Thống kê trong thời gia qua huyện sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích nhiều nhất là huyện Sơn Dương chiếm 51,85% tổng số hồ sơ phát sinh trên địa bàn; thấp nhất là Thành phố chiếm 11,6 %.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận tham gia chỉ ra được các mặt hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện rất tâm huyết và trách nhiệm. Đặc biệt là các ý kiến từ đầu cầu UBND cấp xã đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của người dân là cánh tay nối dài của sở trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ địa chính; xây dựng kế hoạch thực hiện luân chuyển theo định kỳ đối với cán bộ địa chính cấp xã đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương...

Trong thời gian tới, để tăng cường, đẩy mạnh tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường, Bưu điện tỉnh đề ra một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Dự án tổng thể trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường nhân lực, tài chính, hiện đại hóa nền hành chính.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời nâng cấp hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh để có phiên bản giao diện phù hợp với điện thoại thông minh (chạy trên nền smatphones và bổ sung thêm chức năng cập nhật bổ sung hồ sơ thiếu…).

3. Chỉ đạo quyết liệt các bộ phận chuyên môn thực hiện và giao chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tăng dần theo thời gian tiến tới 100% các thủ tục mức độ 3,4 được tiếp nhận trực tuyến và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích.

4. Tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra, giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường, Bưu điện tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo

5. UBND huyện, thành phố: Căn cứu các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, tập trung tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về lợi ích, thuận tiện khi thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích. Chỉ đạo cán bộ địa chính cấp xã tăng cường công tác phối hợp với nhân viên Bưu điện Văn hóa xã trong việc hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ địa chính cấp xã trong việc chấp hành nhiệm vụ chuyên môn.

6. Đối với UBND cấp xã: Dành thời lượng phổ biến về dịch vụ Bưu chính công ích qua các cuộc họp thôn, tổ nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo cán bộ địa chính cấp xã nâng cao trách triệm trong việc hướng dẫn người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích. Phối hợp chặt chẽ với bưu điện Văn hóa xã, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc khi thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích để báo cáo UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng khắc phục.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục