Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/6, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

Tham dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thuộc Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Quyết định số 395/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cụm thi đua số II gồm 09 đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên đã có bước chuyển biến tích cực, đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy hiệu quả trong thực tế. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua đã tạo khí thế, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc bình xét thi đua, khen thưởng, công nhận giải pháp hữu ích đảm bảo khách quan, công bằng, chặt chẽ, đúng quy định.

Các phong trào thi đua lớn, gồm: "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" do Thủ tướng Chính phủ phát động được các đơn vị hưởng ứng tích cực.

Các đơn vị cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường, do các tỉnh phát động, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, phục vụ Nhân dân. Hoặc các phong trào thi đua: "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá", "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"... đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiêu biểu là Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Phú Thọ.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Việc tổ chức các phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, hoạt động chuyên môn thuộc các lĩnh vực, như: Quản lý đất đai; Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn... của các đơn vị trong Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường đều được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, gồm: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương và các tỉnh phát động; Chú trọng khơi dậy tinh thần yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa vi phạm trong thực thi nhiệm vụ; Chú trọng tới công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.../.

Theo: baobackan.com.vn/

Tin cùng chuyên mục