Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang

Thông báo số 2272/TB-VPĐK ngày 31/8/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục