Họp thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

Ngày 3/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường – cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định đã chủ trì tổ chức họp thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương và Lâm Bình.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí: Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 dự và chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý đất đai, phòng Môi trường, nước KTTV và BĐKH; phòng Khoáng sản, phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám là thành viên Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Các đồng chí đại diện UBND huyện, các Sở ban ngành liên quan là thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; các đồng chí là thành viên tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định và các đơn vị tư vấn thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 tỉnh Tuyên Quang đã dự họp.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục