Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 30/3/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Quy hoạch sử dụng đất của huyện, thành phố sau khi được duyệt sẽ là cơ sở để quản lý chặt chẽ đất đai và là căn cứ pháp lý để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

* Một số hình ảnh của Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang:

Ảnh: Thu Hằng - TTCNTT

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục