,

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Ngày 17/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tuyên Quang đã tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng nhà máy đường của công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. Dự họp, về phía Sở TN&MT có các đồng chí: Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở, Đặng Minh Tơn – Chi cục Trưởng Chi cục quản lý đất đai (QLĐĐ), các đồng chí là chuyên viên Chi cục QLĐĐ. Các đồng chí đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp PTNT, Tài chính, Công thương và đại diện UBND huyện Hàm Yên, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đường tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên do Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 1049/UBND-TNMT ngày 21/5/2010. Với diện tích xây dựng hơn 90.000m2 và là dự án lớn đầu tiên tại huyện Hàm Yên, sẽ góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội cho huyện Hàm Yên.

Sau khi nghe đại diện Chi cục QLĐĐ đọc Biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty CP mía đường Sơn Dương, các ngành đã đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án. Công ty CP mía đường Sơn Dương cần khẩn trương hoàn thiện dự án để Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai.

Cùng ngày, Sở TN&MT đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Tuân Lộ, Sơn Dương của Công ty THHH Hoa Trung.

Tin cùng chuyên mục