,

Bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 09/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Nội dung của Quyết định như sau:

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục