,

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Xem chi tiết nội dung của Quy chế tại đây

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục