Hội thảo “Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số”

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sáng nay ngày 31/5/2022, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trên cả nước Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cùng các đồng chí trong Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở đã tham dự hội thảo.

* Một số hình ảnh tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục