Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và Đại hội công nhân viên chức năm 2018 do Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức sáng ngày 1/2.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, năm 2017, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác xuất bản thuộc các lĩnh vực tài nguyên – môi trường. Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập, kiểm tra, thẩm định xây dựng, hoàn thiện ký duyệt hồ sơ xuất bản 150 đầu xuất bản phẩm. Trong đó có 41 đầu sách tài nguyên – môi trường, còn lại là bản đồ, tập bản đồ và các tài liệu khác với số lượng hơn 2,1 triệu bản. Trong đó, nhiều loại sách, tài liệu và bản đồ có hàm lượng kỹ thuật cao, góp phần vào công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nâng cao dân trí.

Nhà xuất bản đã tập trung ổn định tổ chức, đẩy mạnh công tác thị trường, điều hành tốt công tác sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trực thuộc Bộ xuất bản sách và các tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản đã tổ chức thành công “Sách Tài nguyên – Môi trường với Ngày sách Việt Nam 21/4/2017”; xây dựng và phát huy tủ sách tài nguyên môi trường cùng các sản phẩm của ngành.

 

Ông Kim Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ông Kim Quang Minh cho biết, năm 2018, Nhà xuất bản sẽ khẩn trương hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 09 lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hoàn thành kế hoạch xuất bản, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch đặt hàng của nhà nước. Tăng cường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp… phục vụ có hiệu quả 09 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật đối với các công trình.

Nhà xuất bản sẽ đẩy mạnh công tác thị trường, hướng tới các bộ, ngành, địa phương trong cả nước để khai thác các nguồn việc thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính, hành chính các cấp, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng CSDL nền địa lý, CSDL quản lý đất đai, phát triển các ứng dụng GIS, bảo đảm đủ công ăn việc làm cho người lao động…

Theo ông Kim Quang Minh, Nhà xuất bản tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho tập đoàn Toyota, Canon (Nhật Bản), sản phẩm Tổng công ty Giấy; sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác; đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trường và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại…

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, tập thể Nhà xuất bản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, tạo sự nhất trí, đồng thuận, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2017; giữ vững ổn định, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế đặt ra. Công tác sản xuất – kinh doanh giữ nhịp độ tăng trưởng, thông suốt, ổn định, bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên. Ông Vũ Đình Thường mong muốn Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Vụ Báo chí – Xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hoàng Phong Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam cũng đánh giá cao những kết quả Nhà xuất bản đã đạt được trong năm 2017. “Không khí đoàn kết của tập thể lãnh đạo, của Đảng ủy, công đoàn đã tạo nên động lực giúp Nhà xuất bản hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra” – ông Hoàng Phong Hà nhấn mạnh.

 

Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân của Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2020

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, năm 2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Sự đoàn kết nội bộ của Nhà xuất bản đã giúp cán bộ, công nhân, viên chức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng đề nghị Nhà xuất bản quyết tâm đạt các chỉ tiêu đã đề ra, vượt hơn so với năm 2017. Thứ trưởng mong muốn, bên cạnh tiếp tục phát triển sản phẩm truyền thống rất quan trọng là bản đồ, Nhà xuất bản sẽ từng bước mở rộng phạm vi hoạt động và đạt tỷ trọng doanh thu lớn trong mảng xuất bản sách về tài nguyên và môi trường; phục vụ tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao dân trí về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường.

Cũng tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam và ông Nguyễn Văn Chính, đại diện Công đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân của Nhà xuât bản nhiệm kỳ 2018 – 2020.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

Monre

Tin cùng chuyên mục