Họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Ngày 09/3/2023, đồng chí Nguyễn Sơn Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ban, ngành liên quan và đại diện Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia họp thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò quặng chì kẽm và khoáng sản vàng đi kèm mỏ Nặm Chá, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

 

 

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục