Hội thảo trực tuyến về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày 10/9/2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến cho ý kiến đóng góp Dự thảo “Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Sơn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

* Một số hình ảnh của Hội thảo:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục