,

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 12/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

 

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tin cùng chuyên mục